search
backpage.com > Amsterdam jobs > Amsterdam computer/technical

Posted: Friday, 19 August 2016, 7:23

Contact No. 0206763993

Description:
Balance is voor een ambtelijke organisatie in Limburg op zoek naar een senior projectingenieur. Je bent werkzaam voor de projectteams Weg-Entiteit, OV & Railagenda en Wegaanleg. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en de coördinatie van het projectmanagement van een pakket integrale, complexe (ver)nieuwbouwprojecten, dan wel het invulling geven aan een van de kernfuncties (teammanager) van het Integraal Projectmanagement Model in het geval van majeure en zeer complexe nieuwbouwprojecten die op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van het Werkveld Ontwikkeling worden uitgevoerd.

Over de functie
Je staat aan de lat voor het organiseren, coördineren en adviseren van grootschalige weg- en railbouwkundige projecten (bestaand en nieuw) en bent in staat om draagvlak te creëren voor de projecten bij stakeholders op lokaal en regionaal niveau.

Verder:

Stel je de projectplannen op als verdere uitwerking van de met de opdrachtgever overeengekomen doelen, scope en resultaten;
zet je de projectorganisatie op en richt je deze verder in aan de hand van een Integraal Projectmanagement Model;
draag je zorg voor de juiste randvoorwaarden (financiën, vergunningen, ontheffingen etc.);
draag je zorg voor de voorlichting en communicatie met betrekking tot de projecten;
werk je het projectplan uit in uitvoeringsplannen en werkpakketten (of laat je uitwerken);
stuur je de kernfunctionarissen aan van het Integraal Project Management Model (teamleiders projectbeheer, techniek, contract en omgeving));
onderhoud je interne contacten met de verantwoordelijke portefeuillehouder en clusters van andere werkvelden die capaciteit en kennis leveren voor de projectorganisatie.
onderhoud je externe contacten met opdrachtnemers (aannemersbedrijven, adviesbureaus), overheden en overige doelgroepen;
draag je zorg voor de oplevering en afsluiting van het project;
evalueer je het doorlopen projecttraject, analyseer je het evaluatieresultaat, formuleer je verbetervoorstellen en adviseer je het clusterhoofd hierover.

Jouw profiel
Om in aanmerking te komen voor de functie van de senior projectingenieur beschik je over:

een academische opleiding of ten minste HBO(plus)/MBA opleiding dan wel een door ruime ervaring verkregen gelijkwaardig werk- en denkniveau, bij voorkeur op civieltechnisch, railverkeer-technisch of verkeerskundig gebied;
ervaring op bedrijfskundig of juridisch gebied met een brede materie- en procesinhoudelijke kennis van het werkterrein en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving;
aantoonbare affiniteit in de spoorsector en het juist kunnen positioneren van posities van stakeholders binnen de OV&Railsector;
inzicht in de politieke en maatschappelijke verhoudingen en posities van belanghebbende partijen;
vaardigheid in het toetsen van regelingen en procedures en de doorvertaling hier van in het projectplan;
ruime ervaring in het leiden van projecten (≥ 5 jaar);
het kunnen ondersteunen, adviseren en vertegenwoordigen van de portefeuillehouder in zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid als wegbeheerder;
de competenties klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, bestuurlijke sensitiviteit, resultaatgerichtheid, leiding geven, analytisch denkvermogen, teamspeler.

Wij bieden

Een tijdelijke opdracht vanaf 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2017, met optie tot verlenging. Beschikbaarheid vanaf 1 oktober is een eis;
Het aantal uren bedraagt 36 uur per week;
goede begeleiding en sparringsmogelijkheden.

Werken bij Balance betekent dat je wordt opgenomen in een groot netwerk van professionals die houden van afwisseling. Wij halen voor jou de meest interessante opdrachten uit de markt. En we zijn gul met het delen van onze kennis en ervaring. Ambitie wordt gewaardeerd, initiatief beloond. Met opleidingen, expertbijeenkomsten en persoonlijke ontwikkeltrajecten. En vanzelfsprekend met goede arbeidsvoorwaarden.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met Tamar van der Eijk, business manager, via telefoonnummer 020 676 39 93.

Solliciteren
Per e-mail kun je solliciteren door jouw CV en motivatie onder vermelding van vacaturenummer BA747896 achter te laten via onze sollicitatiepagina.

Over Balance Advies, Projecten, Interim
Waar grote, complexe projecten gerealiseerd worden, brengt Balance kennis in praktijk. Al meer dan 20 jaar. Onze ruim 350 consultants en specialisten analyseren, adviseren, managen, implementeren of voeren uit. Vanuit het Balance netwerk werken financiële, juridische, technische en projectmanagement experts samen onder één dak. Blikvelden worden zo breder. En onze dienstverlening krachtiger. De persoon achter de consultant beschouwen wij als het meest cruciaal voor het managen van succes. Want kennis moet ‘klikken’.

• Location: Amsterdam

• Post ID: 3692223 amsterdam
amsterdam.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2016 backpage.com