search
backpage.com > Amsterdam jobs > Amsterdam computer/technical

Posted: Saturday, 20 August 2016, 15:03

Description

Onze organisatie
Reddingsbrigade Nederland is de ‘werknaam’ van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Zij vertegenwoordigt zo’n 166 reddingsbrigades met 23.000 leden, waarvan zo’n 5.000 actief zijn als vrijwillige hulpverlener in Nederland. Zowel de koepelorganisatie als de aangesloten reddingsbrigades hebben het voorkomen (preventief) en bestrijden (repressief) van de verdrinkingsdood als missie. Naast toezicht en hulpverlening op de Nederlandse stranden en bij recreatiegebieden verzorgen de reddingsbrigades diverse opleidingen zwemmend en varend redden. Daarbij is Reddingsbrigade Nederland ook verantwoordelijk voor de inzet van de Nationale Reddingsvloot bij overstromingen. Verder is er een actieve sportsector, met het door NOC*NSF als topsportprogramma erkende ‘Lifesaving’. In 2017 bestaat Reddingsbrigade Nederland 100 jaar. Onze belofte is “De Reddingsbrigade laat Nederland van haar water genieten’.

Bedrijfscultuur:
Reddingsbrigade Nederland is een organisatie, met oog voor de grote waarde van de vele vrijwilligers die zich voor de organisatie inzetten. Er moet vaak met beperkte middelen een kwalitatief hoogwaardig resultaat worden geboekt. Dat vraagt van de medewerkers een proactieve houding, flexibiliteit, zelfstandigheid en tegelijkertijd in teamverband kunnen opereren. De mens is het belangrijkste kapitaal in de organisatie. We hebben een serieuze missie, maar relativeringsvermogen is belangrijk, want ons werk is ook leuk. Inzet wordt gewaardeerd en beloond. Je bent bereid om mee te draaien in een operationele piketfunctie. Net als in onze topsport zijn prestaties het resultaat van goede voorbereiding, inzet en teamwork. In- en externe communicatie zijn belangrijke aspecten van het werk. De organisatie is in ontwikkeling, omdat er hogere eisen worden gesteld aan de professionaliteit van de medewerkers en de kwaliteit van de dienstverlening. Er is ruimte voor opleiding en bijscholing om deze ambities te behalen. Ondertussen moeten gestelde doelen wel worden behaald.

Functie-inhoud:
De beleidsmedewerker zorgt voor het ontwikkelen, implementeren en (controleren van) uitvoering van beleid, richtlijnen en regels ten behoeve van de doelstellingen van Reddingsbrigade Nederland op de werkgebieden waterhulpverlening (70%), opleidingen (20%) en sport (10%). Daarbij werkt de medewerker nauw samen met andere (beleids)medewerkers van het Landelijk Bureau. Je bent in staat binnen de financiële kaders van je budget te blijven en daarover te adviseren. Verder bestaat de functie uit het leiden en begeleiden van projectteams om het beleid in de praktijk verder vorm te geven. In de projectteams werk je ook veel samen met vrijwilligers van de aangesloten brigades en partners van andere organisaties, soms ook internationaal. Verder draag je bij aan een optimale samenwerking met (en binnen) de RVR-regio’s (Regionale Voorziening Reddingsbrigades), de Rayons, reddingsbrigades en derden zoals de Veiligheidsregio, Kustwacht, diverse hulpdiensten en hulpverleningspartners, NOC*NSF en anderen.

Kerntaken:

Ontwikkelen en (doen) uitvoeren van (mono- en multidisciplinair) beleid op de werkgebieden waterhulpverlening, opleidingen en sport;
Ondersteunen van de betreffende Programmaraden en Commissies op deze werkterreinen en het participeren in en/of leiden van in- en externe projecten op deze terreinen;
Meten en evalueren van de effecten van beleid inclusief het doen van aanbevelingen;
Signaleren van knelpunten ten aanzien van het (de) betreffende beleidsterrein(en) en initiatieven nemen die kunnen leiden tot verbeteringen en/of aanpassingen.
Hands on bijdragen aan activiteiten van Reddingsbrigade Nederland op alle werkgebieden.
Het fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak voor (leden van) reddingsbrigades en partnerorganisaties.

Functie-eisen

Je hebt (minimaal) een HBO-diploma op één van de specifieke werkgebieden veiligheid / waterhulpverlening, opleidingen of sport en management, aangevuld met tenminste 3-5 jaren relevante werkervaring, bij voorkeur in het veiligheidsdomein;
Je beschikt over analytisch vermogen, gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen en empathie;
Je kunt projectmatig werken en ook projecten en programma’s opzetten en leiden, inclusief budgetbeheer;
Je bent proactief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het vertalen hiervan in beleid;
Je bent enthousiasmerend en hebt overtuigingskracht bij het implementeren van beleidsontwikkelingen binnen de organisatie;
Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Bij voorkeur ook in het Engels.
Je hebt een positieve en enthousiaste grondhouding met een (creatieve) oplossingsgerichte instelling en bent bereid op flexibele wijze de handen uit de mouwen te steken.
Je beschikt over relativeringsvermogen en bent stressbestendig, stelt hoge eisen aan jezelf, wil doorlopend ontwikkelen en bent alleen tevreden met bovengemiddelde prestaties en resultaten.
Je bent representatief voor de organisatie ten aanzien van de werkvelden waterhulpverlening, opleiden en sport. Je draagt de kernwaarden van de organisatie actief uit.

Overige vereisten:

Hij/zij kan goed overweg met elementaire en relevante computerapplicaties en social media.
Hij/zij heeft ervaring in de (operationele) hulpverlening c.q. het reddingswerk.
Hij/zij heeft affiniteit met het maritieme / nautische werkveld.
Hij/zij is gewend en bereid buiten ‘kantooruren’ te werken (conform cao Sport).
Hij/zij beschikt over een rijbewijs B/E of is bereid E te halen.

Reddingsbrigade Nederland biedt u:

Een veelzijdige en uitdagende fulltime functie (38 uur) in een boeiende en maatschappelijk relevante werkomgeving;
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie en werkervaring, op basis van de CAO Sport, schaal 10;
Een aanstelling voor bepaalde tijd (1 jaar); verlenging en/of uitbreiding van de functie behoort tot de mogelijkheden.
Flexibele werktijden en gedeeltelijke thuiswerkmogelijkheden in combinatie met werkzaamheden op uiteenlopende locaties in heel Nederland.Contact No. 0255545858

• Location: Amsterdam

• Post ID: 3696319 amsterdam
amsterdam.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2017 backpage.com