search
backpage.com > Amsterdam jobs > Amsterdam computer/technical

Posted: Friday, 16 September 2016, 13:57

Description:
Het team GEO gegevensbeheer is een onderdeel van het shared service center (SSC) van de samenwerking Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel de Mierden). Het SSC draagt zorg voor automatisering, informatisering en gegevens-beheer. Het team GEO gegevensbeheer biedt de gemeenten ondersteuning op het gebied van geografische informatievoorziening (o.a. inwinnen, mutatieverwerking, gegevensbeheer, kwaliteit, analyses, advisering en ontsluiting).

Binnen het team zijn de landmeters voornamelijk bezig met het inwinnen en verwerken van geografische informatie over ruimtelijke objecten (wegen, riool, water, groen, etc.) en ondersteunen de Kempengemeenten bij projecten met landmeetkundige diensten (rooilijnen, uitzetten kavels, verkooptekeningen en ander kaartmateriaal). De gegevensbeheerders beheren deze informatie en helpen bij de distributie ervan. Het gegevensbeheer van de openbare ruimte vloeit deels voort uit het bijhouden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bijhouden van de informatiesystemen voor BOR, RO, BAG en WKPB en het ontsluiten van deze informatie. Op deze manier draagt de “Beheerder GEO en GIS” bij aan de ruimtelijke werkprocessen binnen de Kempengemeen-ten.

De “Beheerder GEO en GIS” adviseert over beheersmatige en uitvoeringsgerichte aspecten van het gegevensbeheer. Daarnaast richt de “Beheerder GEO en GIS” complexe geografische administraties in en beheert, controleert en onderhoudt gegevens en informatie voor meerdere samenhangende werkterreinen. De Beheerder GEO en GIS adviseert over en ondersteunt bij de uitvoering van regelingen.

De functie
Het inrichten en beheren van de ruimtelijke en administratieve gegevens over de openbare ruimte:

(mede) Inrichten van het beheersysteem voor gegevens over de openbare ruimte;
(mede) Opstellen van aanwijzingen voor de verwerking en toepassing van gegevens;
Opleiden eindgebruikers van het beheersysteem (GBI)
Ondersteunen van de diverse afdelingen beheer openbare ruimte, in de Kemp-gemeenten, met hun (geo)informatiebehoefte.
Zorgen voor het tot stand komen van complexere kaartproducten of infographics op basis van de beschikbare gegevens.
Signaleren van knelpunten en doen van verbetervoorstellen (in beleid).
Het uitvoeren van (GIS) analyses en werkprocessen:
uitvoeren en/of aansturen van de meer complexe selecties en presentaties voor werkprocessen van de afdeling;
adviseren over digitalisering van het gegevensbeheer en beschikbaar stellen van gegevens aan klanten/burgers.
Het zorg dragen voor het dagelijks technische beheer van het beheersysteem (GBI) en functioneel beheer van de (GBI) applicaties:
Zorgen voor beheer, verbetering, onderhouden en afdoende beveiliging van de in de geografische database opgeslagen (geografische) (meta) informatie en registreren en bewaken van de werking van de beheerapplicaties aan de hand van overeengekomen prestatienormen;
registreren, distribueren en beheren van gegevensverzamelingen en informatie(stromen);
Technisch ondersteunen van de onderhouds- en aanpassingswensen van gebruikers;
Het initiëren en verrichten van onderzoek en rapporteren over uitvoeringsvraag-stukken. De beheerder GEO en GIS legt koppelingen tussen informatie en/of gegevensverzamelingen, draagt zorg voor de afstemming van taken en tussen betrokkenen bij het proces en is intermediair tussen gebruikers en deskundigen / leveranciers.
Fungeren als intermediair tussen de gebruikersorganisatie enerzijds en de technisch applicatiebeheerder GIS, de afdeling ICT en de leverancier van de beheersystemen anderzijds en aansturen van de bestandsbeheerders en gebruikers (instructie, opleiding en training en helpdesk).
Deelnemen aan vakgroepen van de afdeling.

Wij vragen
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Daarnaast kun je werken met ruimtelijke ICT tools en je maakt je nieuwe functionaliteit snel eigen. Je bent klantgericht, zelfstandig en gedreven. Je kunt goed communiceren in alle lagen van de organisatie en daarbuiten, je bent integer, stressbestendig en je kunt goed plannen en organiseren. Tevens ben je een initiatiefnemer.
- Primair een applicatiebeheerder GBI6
- Affiniteit met het beheren van de openbare ruimte is een pre.
- GIS kennis is een pre of moeten willen opleiden
- Duidelijke communicatieve vaardigheden

Competenties:
- Inlevingsvermogen
- Analytisch vermogen
- Omgevingsbewustzijn
- Innovatievermogen
- Netwerksamenwerker

De “Beheerder GEO en GIS” heeft een proactieve en verbindende houding en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Door goede contacten met de landmeters en beheerders van de BGT, de specialisten kapitaalgoederen, werkvoorbereiders en toezichthouders wordt ieder op maat bediend met actuele en betrouwbare informatie.
Daarnaast heeft de “Beheerder GEO en GIS” gevoel voor optimalisatie van het bureau overstijgende proces en spreekt hij of zij de taal van de collega’s, die betrokken zijn bij het civiel- en cultuurtechnische werk in de openbare ruimte.

De kandidaat kan zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken en heeft goede contactuele eigenschappen, 2-3 jarenwerkervaring (aansluitend op de functiegerichte opleiding) in opklimmende functies op het gebied van (Geo-) Informatietechnologie, Cultuurtechniek of Tuin- en landschapsinrichting is een pre. Een minimum technisch inzicht is noodzakelijk. Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend.

Wij bieden
Een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.280,-- bruto per maand bedraagt (ondersteuner A, schaal 8) bij een fulltime dienstverband. Onze organisatie biedt daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Gezien de samenstelling van het team gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.


Contact No:
0497650640

• Location: Amsterdam, Netherlands

• Post ID: 3699061 amsterdam
amsterdam.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2017 backpage.com