search
backpage.com > Amsterdam jobs > Amsterdam accounting/financial

Posted: Friday, 19 August 2016, 7:36

Contact No. 06-30334052

Description:
Wie zijn wij?
ING Domestic Bank Nederland is getransformeerd in een organisatie die volledig conform het agile gedachtegoed werkt. Deze nieuwe organisatie is opgebouwd uit verschillende Experience en Service Tribes en Centers of Expertise. Binnen de Tribes wordt gewerkt met zelfsturende, multidisciplinaire en autonome squads die een eigen purpose nastreven binnen het grotere geheel. Zie voor meer informatie over onze manier van werken: Agile werken bij ING
Het Center of Expertise Change, Consulting & Coaching bestaat uit expertise teams van roadmanagers, business analisten, consultants en agile coaches die de tribes ondersteunen bij het bereiken van hun doelstellingen. Als onderdeel van deze afdeling levert het expertiseteam Alignment Information stuurinformatie over procesmanagement, backlogmanagement en IT Service Management aan squads, tribes en directie.
Eén van de kerntaken van het expertiseteam Alignment Information is het leveren van relevante en inzichtelijke stuurinformatie over alignment en (change) delivery voor de tribes en directie en over performance voor de squads. De Senior Consultant Agile Reporting gaat hiervoor vorm geven aan het ontsluiten van data vanuit de bronsystemen via een nieuwe BI omgeving en het ontwikkelen van toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige rapportages naar behoefte van onze klanten.

Wie ben jij?
De Senior Consultant Agile Reporting is een enthousiaste professional die energie krijgt van het werken aan concrete en tastbare resultaten op het grensvlak van finance, IT en change. Je vindt het leuk om dit in een team te doen en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van de purpose van dit team.
Tegelijkertijd ben je je ervan bewust dat je onderdeel bent van een grotere afdeling. Je bent daarom nieuwsgierig naar de werkzaamheden van jouw collega’s en werkt graag samen om invulling te geven aan de overkoepelende doelstellingen van het expertise team Alignment Information.
Je rapporteert in deze functie aan de expertise lead Alignment Information.

Taken en Verantwoordelijkheden
Zelfstandig ontwikkelen van modellen en queries ten behoeve van analyses gebaseerd op data uit onze backlogmanagementtool (ServiceNow), eventueel verrijkt met data uit andere bronnen.
Genereren van relevante, transparante en betrouwbare stuurinformatie op basis van bovenstaande analyses.
Zelfstandig opstellen van managementrapportages voorzien van een inhoudelijke toelichting op geconstateerde ontwikkelingen.
Eigen inzichten en ideeën aandragen ter verbetering van nieuwe en bestaande rapportages.
Signaleren van trends en potentiele probleemgebieden en deze doortastend, zelfstandig en pro-actief oppakken en onderzoeken.
Onderhouden van contacten met de belangrijkste stakeholders van het expertise team.
Kennis en Ervaring
Je hebt ervaring en affiniteit met financiële processen.
Je hebt uitstekende analytische vaardigheden en maakt gebruik van verschillende technieken om (complexe) problemen te onderzoeken.
Je hebt kennis van en affiniteit met analysetools en bent in staat in korte tijd relevante queries samen te stellen. Je kunt je snel een nieuwe analysetool eigen maken.
Je bent in staat om je bevindingen te vertalen naar relevante adviezen op het niveau van tribes en directie.
Je bent in staat om de vraag achter de vraag te achterhalen en de wereld achter de getallen te doorgronden.
Je spreekt vloeiend Nederlands.
Competenties die hier vooral bij horen zijn klantgerichtheid, onafhankelijkheid, probleemanalyse & oordeelsvorming, overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit.

• Location: Amsterdam

• Post ID: 3692248 amsterdam
amsterdam.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2016 backpage.com